Sunday, September 30, 2012

കിറ്റെക്സ് ഉം വലത് പക്ഷ രാഷ്ട്രീയവും ..


കിറ്റ്‌ക്സ്, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു നാഴികല്ലാണ്.
 വലതു പക്ഷം ഇത് ആദ്യമായി പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഒരു വിഷയം ആയി കാണുന്നു.
 വി. എം. സുധീരന് സന്തോഷിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ഒറ്റപെട്ടത്, നിങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി പറയാന്‍ തുടങ്ങിയ നാള്‍ മുതല്‍ ആണ്. ഇന്നിതാ നിങ്ങളുടെ നയങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു രീതിയില്‍ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നു.
വലത് പക്ഷം വ്യവസായവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മില്‍ ഉള്ള ബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നു. ..

ഈ നാട്ടില്‍ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അനുവര്‍ത്തിക്കേണ്ട നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.
അത് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാന്‍ സംവിധാനം ഉണ്ട്. അതില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കുന്നത് ആരാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ തന്നെ ആണ്. ഇതില്‍ ഇടതും വലതും ഒന്നും ഇല്ല. പണം, പണം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതൊരു സത്യം ആണ്. അത് ആദ്യം അംഗീകരിക്കാം. ഇതില്‍ രാഷ്ട്രീയം ചേര്‍ത്ത് ഒരു ഭാഗത്തിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നത്, പ്രശ്നം ലഘുകരിച്ച്, അത് പരിഹരിക്കാതെ രക്ഷപെടുക എന്നുള്ള സ്ഥിരം അടവ് ആണ്. കുറ്റം ചെയ്യ്തത്
ഇടതോ വലതോ ആവട്ടെ, ആ പരിസരത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ദുരിതം ഒന്ന് തന്നെ ആണ്.

കേരളത്തിന്റെ തനത് അന്തരീക്ഷത്തിനെയും, ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയെയും, വനത്തെയും, ജല സ്രോതസുകളെയും സംരക്ഷിക്കണം. അത് സ്വന്തം ചെയ്യാന്‍ ആരും ഒരുക്കം അല്ലാതത്ത് കൊണ്ട് നിയമം വേണം എന്നും. കൃഷി ലാഭം അല്ല അത് കൊണ്ട് കൃഷി സ്ഥലം വേണ്ട എന്ന വാദം ഉയര്‍ത്തുന്നവര്‍ ആണല്ലോ നമ്മള്‍. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്‌ വില മാത്രം ആണ് വികസനം എന്നൊരു പൊതു ധാരണയും നാട്ടില്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്.

ഈ വിഷയത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം കലര്‍ത്തി, ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദവും അവര്‍ പറയുന്നത് വികസന വിരുദ്ധവും എന്ന രീതിലെക്ക് പോവുന്നത് നിയമം കൈയില്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് തുണയാവും. ഇതില്‍ വേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം..

ഗവ. ഒരു വ്യവസായ നയം പ്രസിദ്ധപെടുത്തുക.
അത് ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക. ആ സംവിധാനം കൈകൂലി വാങ്ങി നിയമം അട്ടിമറിക്കുന്നത് തടയുക.
പരാതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഒരു ഒംബുട്സ്മാനെ വെക്കുക്ക.
വ്യവസായം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളെ ഉള്‍പെടുത്തി, ഒരു സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ്‌ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക.
പരിശോധനകള്‍ ഒരു ചടങ്ങ് ആക്കാതെ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന ആക്കുക
സ്പെഷ്യല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ വഴി ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുക
പറ്റുമെങ്കില്‍ ഈ സ്പെഷ്യല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ എന്ന പരിപാടി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക്ക
ഇതൊരു വ്യവസായത്തിനും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവും മാലിന്യ സംസ്കരണവും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനവും നിര്‍ബന്ധം ആകുക്ക
വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ആനാരോഗ്യകാരം ആവാതെ നോക്കുക്ക

രാഷ്ട്രീയം പൊതുനന്മക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ, എതിരാളിയുടെ കണ്ണിലെ കരടിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് ആര്‍ക്കും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല. പറ്റും എങ്കില്‍ ഈ നെഗറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം ഒന്ന് നിര്‍ത്തി, ജന നന്മയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക.
No comments:

Post a Comment