Friday, May 4, 2012

ജീവിക്കാന്‍ ഉള്ള അവകാശത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഹര്‍ത്താല്‍..

ഞാന്‍ ഹര്‍ത്താലുകള്‍ക്ക് എതിരാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഹര്‍ത്താലിനോട് എനിക്ക് അനുഭാവമുണ്ട്. കാരണം ഇത് ജീവിക്കാന്‍ ഉള്ള അവകാശത്തിന്നു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹര്‍ത്താല്‍ ആണ്. ജീവിതം തന്നെ 
അപായത്തില്‍ ആയാല്‍ പിന്നെ മറ്റ് പൌരാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി? ? അഭിപ്രായ വ്യത്യസങ്ങളുമായി ജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എങ്കില്‍ പിന്നെ എന്ത് ജനാധിപത്യം? എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം?
 
കംമ്യുനിസ്ടുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി അസഹിഷ്ണുതയുടെ തനി നിറം കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ, തിരഞ്ഞെടുത്തത്, പാര്‍ടി വിട്ട് ജനമനസ്സില്‍ ചേക്കേറിയ ഒരു പൊതുസമ്മതനായ നേതാവിനെ ആണ്. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള്‍ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന ഭീകരവാദം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വക വരുത്തി ചൈനയും, വിയട്നാമും, റഷ്യയും സൃഷ്ടിക്കാം എന്നൊരു വ്യാമോഹം അഥവാ ഭീകരവാദം, കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് നേതൃത്വം വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നു എന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആണ് ഈ സംഭവം. മതമൌലിക വാദത്തെക്കാള്‍, ഗുരുതരം ആണിത്.
 
ഉന്മൂലന രാഷ്ട്രീയത്തെ കേരളത്തില്‍ നിന്നും തുടച്ച് മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ ശാരീരിക ഉന്മൂലനം വഴി നേരിടുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്നു ഒട്ടും നല്ലതല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യത്തെ, ഭീതിയുടെ തോക്കിന്മുനയില്‍ നിറുത്തി തങ്ങളുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിഷ്ടൂര ശ്രമങ്ങള്‍ കേരള ജനത പൊരുതി തോല്പിക്കണം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിച്ചു കൂടാ.പോലീസ് മാതൃകാപരമായ നടപടി എടുക്കണം. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള സൌഹൃദം കുറ്റവാളികളെ രക്ഷപെടാന്‍ അനുവദിക്കരുത്.
 
ഇത്, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമായി ജീവിക്കാന്‍ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രാഥമിക അവകാശത്തിന്നു നേരെ ഉള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുക വയ്യ. ചെങ്കൊടിയുടെ മഹത്ത്വം മറ പിടിച്ച്, നിശബ്തതയുടെ രാഷ്ട്രീയം നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ തുനിയുന്ന കറുത്ത ശക്തികളെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിയണം, ഒറ്റപെടുത്തണം.
 
ഉണരൂ.. ഒന്നിക്കു..നിര്‍ഭയം ജീവിക്കു...
 
ജയ് ഹിന്ദ്‌..

6 comments:

 1. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹര്‍ത്താലുകള്‍ ഇവിടെ എന്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? കോടിക്കണക്കിനു രൂപ നമ്മുടെ ഖജനാവിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു, കുറേ പേര്‍ക്ക് അന്നത്തെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കുറേ പേര്‍ക്ക് പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കാനും കുറേ പേര്‍ക്ക് മദ്യപിച്ചു വീട്ടിലിരിക്കാനും ഉള്ള അവസരം....... കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ആ ഹര്‍ത്താല്‍ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നുപോലും പലരും മറക്കുന്നു........

  ReplyDelete
 2. Dear Sahil,
  I am against harthals. any harthal is an economic loss and nuisance to millions in this state. but this harthal has a different cause. its for our right to live with a difference of opinion in this state. I want to live safe and fearless even if i have differences of opinion with political parties of this state. after all, only after life comes our rights, responsibilities and economics of profit and loss. hence the post. Please don't read the first line or heading alone. Please take a look at the message am trying to convey..its not about harthals..its about desire to live..

  ReplyDelete
 3. Much as i agree with you over our right to life, and much as i condemn the barbaric act of killing a person for political gains, i feel a hartal has done no good to this cause. With due respects to the victim and his family, It has only resulted in a whole lot of inconveniences and sufferings to lots of people who were forced to compromise on their regular life out of fear.
  I certainly hope that the police and judiciary take a strong stand and do their part in punishing the culprits so that such heinous incidents do not happen any more.

  ReplyDelete
 4. Hi Sudheer..

  just my thoughts.. don't u think, someone else might have played this game, so as to blame the communist? am neither pro communist nor pro congress.. but if u take the track record.. both of them have a "good" history of playing dirty tricks to win!!

  hmm..

  ReplyDelete
 5. Dear Dwarshyam,

  General feeling is its done by communist factions which I aired. I would agree with you that no party in kerala has any clean record in this aspect. some of them have pretty bad records and its natural that they get suspected by unassuming public..

  Sudheer M

  ReplyDelete
 6. "Gods own country’s feudal barons of the Middle Ages, the economic predecessors of the capitalists and the dilapidated communists of our days, declared all wars- (political), from time to time, aligning different self serving factions, to cling on to their own self interests so dear to them and to protect their serfdoms, at any cost.
  Their miserable serfs fought all the battles. The poor, ignorant serfs had been taught to revere their masters; to believe that when their masters declared war upon one another, it was their patriotic duty to fall upon one another and to cut one another's throats for the profit and glory of these lords and barons & plebeian Masters (So called Communists) of modern day (Kerala) who held them in contempt. That is this political war (Kerala’s Killing Fields) in a nutshell.
  The master class has always declared the wars; the subject class has always fought the battles. The master class has had all to gain and nothing to lose, while the subject class has had nothing to gain and all to lose-especially their lives."

  The 10% (Master Class)- Nexus of Industrialists/ Major corporate Multinational entities/ Mafia dons/ Religious, Caste, creed, sects brain Heads/ Corrupt Majority of Politicians from Both ruling Party & Opposition/Judges/Bureaucrats /Dacoits, Goons, terrorists etc, etc.
  "They control our (90% common man)(Aam Admi,s) world. They’ve poisoned the air we breathe, contaminated the water we drink, and copyrighted the food we eat. We fight in their wars, die for their causes, and sacrifice our freedoms to protect them. They've liquidated our savings, destroyed our middle class, Downtrodden & poor, and used our tax Moneys to bailout their unending greed. We are slaves to their corporations, zombies to their airwaves (propaganda Machines), servants to their decadence. They’ve stolen our elections, assassinated our Brave leaders, (Mahatma Gandhi, etc, etc) and(Supreme Court Judges) abolished our basic rights as human beings, In the Mulla periyar issue(Constitution enshrined Basic Fundamental right to live without the fear of extinction). They own our property,(we cant build a Dam in our own Land,for 4million lifes safety &protection)) looted our exchequer at will(Andimuthu Raja,Kalmadi etc,etc.) for the last 68years (after the British colonist Left India) and stacked billions & billions of Dollars in Black money In Swiss Banks & Tax Havens. Unemployment was imposed on us as an inseparable part of our life,we were compelled to migrate enmass to alien foreign lands to eke our daily bread and they played dirty tricks to shred our unions who fought for their just rights. They've profited off of disasters, destabilized our currencies, and raised our cost of living. They've monopolized our freedom, stripped away our education, and have almost extinguished our flame. Don’t you see it folks??? !!! Don’t you feel the agony, of this Major blow they had imparted on us...we are bleeding...but we haven't got time to bleed. Let us all Promise dear friends that, We will bring the giants to their knees and they will witness our revolution, through Ballot, this time we promise, in 2013(early Election) or in due 2014 parliament polls! We will retaliate, we will choose the right candidate,irrespective of his political affiliations and lenage, the best, selfless, educated, civilized & down to earth,corruptless individuals, Like HIBI EDEN (Young Turk &common Massesleader),with an inherant talent & motto to serve the nation & its common man, as service dedicated to GOD. Sending in a clear signal, to all those clever masters, that that they all will be caught & all their deeds throughout their carrier life would be subjected to a through study & all their dirty tricks & games would be exposed, naked to Aam Admi (common mans)View& worldFocus- ENOUGH IS ENOUGH -"

  ReplyDelete